Televizní zpravodajství

Přehledné vymezení klíčových kroků výroby televizního zpravodajství s příklady a cvičeními. Kurz nabízí vymezení základních termínů i souvislosti práce televizního novináře.

...více informací

Specifika práce editora webové televize

Základní pohled na specifika práce editora webové televize. Kurz nabízí vymezení klíčových charakteristik úkolů a zodpovědnosti editora webové TV a jeho zapojení do přípravy televizní reportáže pro web.

...více informací